lá cải

VnExpress Biển người Triều Tiên mừng thử hạt nhân thành công

·

Nên mới có câu danh ngôn sau: Số người Triều Tiên thử hạt nhân chỉ là giọt nước, còn số người không biết hạt nhân là cái hạt gì thì bằng cả đại dương.

nhằm lúc 2:03 ngày 16/2/13, noname rằng:

Các bạn đã bao giờ nghe về thuật ngữ "Tyranny of majority" (tạm dịch là Bạo chúa sinh ra do đa số) chưa? Phát xít và Triều Tiên là hai trong số đó đấy. Nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số không phải khi nào cũng tốt đâu.

nhằm lúc 10:12 ngày 16/2/13, panpan rằng:

Trong đó, Việt Nam ta chiếm một số lượng nước không nhỏ.

nhằm lúc 14:36 ngày 16/2/13, Sg rằng:

Dân Triều Tiên mừng rỡ túa ra đường vì tưởng hạt nhân là hạt cơm.

nhằm lúc 18:42 ngày 16/2/13, hh rằng:

Vậy là 2 vạch.
Đang gửi…