lá cải

Đất Việt Nhiều nhà quan mất trộm tiền tỷ

·

Bà già gặp kẻ cắp.

nhằm lúc 23:27 ngày 15/2/13, vanbatisowen rằng:

Hỏa hoạn mới sợ tiền đâu còn đó chỉ chuyển từ nhà này sang nhà khác thôi

nhằm lúc 1:57 ngày 16/2/13, noname rằng:

"Ối trời ơi, lương tôi chỉ có 5 triệu đồng một tháng, 1 tỷ đồng là 200 tháng lương là hơn 16 năm làm việc của tôi đấy trời ơi là trời!." - Quan than.

nhằm lúc 18:41 ngày 16/2/13, hh rằng:

Đúng là sinh nghề tử nghiệp.

nhằm lúc 19:09 ngày 16/2/13, mitdac rằng:

Toàn tiền của người thân gửi thôi
Đang gửi…