lá cải

Đất Việt Xác pháo đầy đường, ai chịu trách nhiệm trước Thủ tướng?

·

Tôi chịu trách nhiệm, nhưng mà tôi làm phó thường dân đã mấy chục năm rồi, Thủ tướng còn tin tưởng thì tôi còn làm...

nhằm lúc 10:42 ngày 16/2/13, thudinh rằng:

Anh không xin làm phó thường dân thì không ai cản anh làm tiếp đâu, Cải à!

nhằm lúc 11:05 ngày 16/2/13, Cùi Bắp rằng:

Thâm! :))

nhằm lúc 13:20 ngày 16/2/13, An An rằng:

Ko tin tưởng mày, thế giờ cho mày làm....đầy tớ phỏng? Khôn vừa thôi!

nhằm lúc 18:40 ngày 16/2/13, hh rằng:

Chắc Tết thì nói vui vậy thôi, dân gian có câu: Đánh chó con phải nể mặt chó lớn.

nhằm lúc 19:07 ngày 16/2/13, mitdac rằng:

Thì cũng phải để nàng đi lấy chồng chứ
Đang gửi…