lá cải

Giáo Dục 6 ngày Tết, cả nước có 234 người chết vì tai nạn giao thông

·

Xuất sắc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm năm lần thứ nhất...

nhằm lúc 2:04 ngày 16/2/13, noname rằng:

234? Trời đã chín nước lại còn số tiến.

nhằm lúc 13:18 ngày 16/2/13, An An rằng:

Nói thì bất nhẫn, cơ chả có nhẽ lại đi đánh lô ~.~
Đang gửi…