lá cải

Bóng Đá + Cửa vẫn mở cho những "cầu thủ không nhà" như Công Vinh

·

Không nhà mà vẫn có cửa thì ấy là cái cửa gì? (Các bạn nghĩ xấu thì tựa cửa mà nghĩ một mình đi).

nhằm lúc 23:08 ngày 16/2/13, Lá Mơ rằng:

cửa sông, cơ mà mình thích câu sau của Cải :))

nhằm lúc 23:18 ngày 16/2/13, rằng:

Cửa mình chăng

nhằm lúc 11:45 ngày 17/2/13, Bình rằng:

Dù mọi cánh cửa có khép lại thì Thủy Tiên vẫn luôn dành cho Vinh một cửa...

nhằm lúc 12:51 ngày 18/2/13, mond rằng:

Đứng đường thiếu nữ nhà không có Vịn cửa trông ra nghĩ ngợi gì...
Đang gửi…