lá cải

Kiến Thức "Soi" nét xấu nhất của Ngọc Trinh

·

Anh nhà báo này đúng là: Phân mình những lấm mê mê / Lại cầm bó đuốc mà rê phân bò.

nhằm lúc 20:58 ngày 28/3/13, hanh rằng:

Cải nói chính xác,cả họ thằng nhà báo này chắc ko có ai đẹp bằng phần nhỏ của ngọc trinh
Đang gửi…