lá cải

Soha Xin tiền người yêu đi học ngoại ngữ để làm… cave

·

Nhân dân ta có truyền thống hiếu học mà! Nhớ mấy năm trước cũng có ông bộ trưởng nào đó sắp về hưu mà còn đi Anh quấc học tiếng Anh một chuyến đó!

nhằm lúc 19:04 ngày 17/2/13, noname rằng:

Hay! Lấy ngắn nuôi dài.

nhằm lúc 10:05 ngày 19/2/13, Hạ rằng:

Sao làm cave lại phải xin tiền? Tưởng mang tiền về nuôi người yêu chứ?
Đang gửi…