lá cải

Vietnamnet Đổi mới chương trình bỏ quên giáo viên?

·

Có cái chương trình ấy nữa sao?

nhằm lúc 0:45 ngày 18/2/13, Điên thật rằng:

mấy đứa bị giáo viên bỏ quên mới làm ra cái chương trình đó đấy.

nhằm lúc 13:18 ngày 18/2/13, tèo rằng:

Chương trình này vẫn chạy đều đều mà.

nhằm lúc 18:27 ngày 18/2/13, noname rằng:

Sau mỗi cuộc chiến, việc thương binh, liệt sĩ bị lãng quên là chuyện xưa nay không hiếm. Giáo viên cũng vậy thội.

nhằm lúc 2:02 ngày 19/2/13, Bó tay rằng:

Chương trình này chạy mãi 1 phiên bản nên nhàm rồi , cần phải đổi mới :))

nhằm lúc 15:39 ngày 20/2/13, Hi hi rằng:

Nghe nói cái chương trình bỏ quên giáo viên này đang được UNESCO xem xét để đưa vào danh sách di sản thế giới. Chẳng có nhẽ...
Đang gửi…