lá cải

Giáo Dục Chuyện đốt pháo Tết ở Hải Dương: Phải tin vào chính quyền chứ!

·

Tôi thì luôn tin vào chính quyền. Pháo nổ sao bằng chính quyền!

nhằm lúc 21:20 ngày 18/2/13, ltran rằng:

Chính quyền nổ hơn pháo

nhằm lúc 21:27 ngày 18/2/13, Chua Như Me rằng:

Thâm :))

nhằm lúc 9:52 ngày 19/2/13, rơm rằng:

Ngày tết có tí pháo cho nó có ko khí, mịa mấy thằng nhà báo rách chuyện.

nhằm lúc 16:38 ngày 19/2/13, Dayto rằng:

Mù, điếc, thiểu năng...
Đang gửi…