lá cải

Phụ Nữ Today Không thể không công nhận Ngọc Trinh xứng đáng là ĐSDL

·

Dồn lập thì viết rõ ra là dồn lập, gì mà úp úp mở mở thế.

nhằm lúc 21:57 ngày 18/2/13, Điên thật rằng:

đĩ sứ dồn lập???

nhằm lúc 11:42 ngày 19/2/13, Frogz rằng:

"Dồn lập"..."Dập l**" từ mới cần đưa vào từ điển...

nhằm lúc 19:15 ngày 19/2/13, az rằng:

đang sĩ dồn lập

nhằm lúc 11:22 ngày 20/2/13, Cải con rằng:

Đếu Sợ Dồn Lập!

nhằm lúc 14:16 ngày 20/2/13, Nhảm rằng:

Đại Sư Dồn Lập nghe hay hơn nhỉ?

nhằm lúc 20:03 ngày 20/2/13, Pham Thanh Tung rằng:

đ** sung dồn lập
Đang gửi…