lá cải

Phụ Nữ Today Quan hệ ngoài vợ, nó như miếng ngon không ăn thì phí

·

Vợ ở trong buồng, ngoài vợ là cái kẹt cửa, tôi nghĩ thế không biết có đúng không?

nhằm lúc 23:59 ngày 18/2/13, az rằng:

Ngoài vợ là cái ngăn kéo.

nhằm lúc 10:06 ngày 19/2/13, Hạ rằng:

Ngoài vợ là ở đâu? Nó là cái gì? Tao nói thật là tao đếu hiểu.

nhằm lúc 15:36 ngày 20/2/13, Hi hi rằng:

@Hạ: Ngày xưa có chuyện cô vợ nhà nọ làm đĩ mà lại ngượng nên khoét 4 cái lỗ ở vách buồng. Ngày ngày cô vợ đứng trong buồng thò 3 thứ của nợ ra để khách chơi, khi khách chơi xong thì tự động bỏ tiền vô cái lỗ thứ 4. Anh chồng thì đứng ngoài cửa tay cầm loa miệng luôn luôn rằng "Chơi ngoài vợ, nó như miếng ngon..."
Đang gửi…