lá cải

VnExpress Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về kiều hối

·

Cũng nhờ có cuộc chiến tranh. Chiến thêm vài phát nữa biết đâu đứng nhứt.

nhằm lúc 22:28 ngày 18/2/13, panpan rằng:

Đọc mà nhục. Đúng là Nhứt...cư

nhằm lúc 9:33 ngày 19/2/13, Đoàn Thị Cầm rằng:

Nếu như các năm sau 1975 đừng ngăn chặn vượt biên thì chắc chắn là VN đứng nhất về kiều hối.

nhằm lúc 9:40 ngày 19/2/13, mơ chua rằng:

Nhớ ngày nào chửi "bọn phản quốc, phản động" này ra rả khắp nơi...
Đang gửi…