lá cải

VnExpress Thanh Thúy phục sức kiểu 'nữ thần'

·

Tôi thông cảm cho cô ấy. Chính tôi cũng chưa thấy nữ thần bao giờ.

nhằm lúc 10:00 ngày 19/2/13, An An rằng:

Tôi thì tôi thông cảm cho nữ thần!

nhằm lúc 12:51 ngày 19/2/13, Mèo rằng:

Mềnh thì mới chỉ thấy Thánh Nữ. :D

nhằm lúc 15:30 ngày 20/2/13, Hi hi rằng:

Mình thấy cái đùi trắng lấp ló...

nhằm lúc 19:35 ngày 20/2/13, capthoivu rằng:

nữ thần này phải nhờ ông nghị khùng Phước "hý lộng ngôn" một phát
Đang gửi…