lá cải

VnExpress 'Cạn túi' sau Tết vì lì xì

·

Bài của Nhân Mã (theo China Daily) - tạm dịch: Người ngựa (theo Trung Hoa nhật báo).

nhằm lúc 14:13 ngày 20/2/13, Nhảm rằng:

Nên dịch là "người ngựa" hay "ngựa người" nhỉ?
Đang gửi…