lá cải

Soha GS Nguyễn Minh Thuyết và bốn điều đáng buồn về ông Hoàng Hữu Phước

·

Cẩn thận với ông Phước, nói "bốn điều đáng buồn" ổng lại suy thành "tứ đại tiện" đấy.

nhằm lúc 4:02 ngày 20/2/13, hh rằng:

Là đại biểu Quốc hội, ông HHP đã có công đóng góp rất lớn vào kho tàng truyện tiếu lâm Việt Nam.

nhằm lúc 15:29 ngày 20/2/13, Hi hi rằng:

Cải ơi, cải thông ngôn thạo ngữ giải thích giùm cái cụm từ "tứ đại ngu" ý là gì với. Cảm ơn Cải trước.
Đang gửi…