lá cải

Kênh 14 Cường Seven, Kimmese, Karik bị hành hung, quỵt tiền show?

·

Anh bảo, đáng lí các chú phải trả tiền cho khán giả đấy...

nhằm lúc 4:12 ngày 20/2/13, hh rằng:

Qua đây ký hợp đồng với anh, sức các chú chịu đc bao nhiêu gậy, anh trả bấy nhiêu tiền, đảm bảo ko quịt 1 đồng.

nhằm lúc 20:43 ngày 20/2/13, mitdac rằng:

Toàn bọn nước lạ quan tâm làm dề?

nhằm lúc 15:28 ngày 21/2/13, capthoivu rằng:

1 status mà làm thành 1 pài páo, coi pộ làm ăn khá hehehe
Đang gửi…