lá cải

VnExpress Chung Hân Đồng bị cướp điện thoại ở Việt Nam

·

Tám chữ vàng: Du lịch cầu may, mất ngay điện thoại.

nhằm lúc 22:17 ngày 20/2/13, thudinh rằng:

Chắc bác trộm này săn ảnh nóng là chủ yếu!

nhằm lúc 11:15 ngày 21/2/13, botay rằng:

Có bạn trên linkhay bình: Dù cho Lý Tiểu Long, Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chung Tử Đơn...đến Sài Gòn du lịch mà không cẩn thận cũng bị giựt tuốt chứ sá gì Chung Hân Đồng.
Đang gửi…