lá cải

VTC Trung Quốc: Đường phố ngập màu pháo đỏ sau Tết

·

Giống Việt Nam quá ta. Hèn gì cứ muốn đục vách góp gạo thổi cơm chung, kể cũng phải thôi.

Đang gửi…