lá cải

VnExpress Công Vinh trở lại khoác áo Sông Lam

·

Thế mà bảo không ai đá... hai lần trên cùng một dòng sông.

nhằm lúc 22:56 ngày 20/2/13, An An rằng:

Cải nhầm rồi, đấy là "....trên một gốc ây"

nhằm lúc 6:02 ngày 21/2/13, thudinh rằng:

An An: làm như ... ó vậy cha!
Đang gửi…