lá cải

Ngôi Sao Vũ Thu Phương chưa tiết lộ giới tính em bé

·

Nhưng anh báo đâu có dễ đầu hàng vậy! Anh mới chui vào WC nữ để rình. Rồi đăng bài rằng "Vũ Thu Phương sắp sinh quý tử! Chúng tôi đã nhìn thấy bộ râu..."

nhằm lúc 23:32 ngày 20/2/13, az rằng:

Khổ cái là bộ râu không thấy, mà thấy cái gì thuôn thuôn dài dài tuồn ra, lấy tay sờ thì thấy cưng cứng mềm mềm nên đoán là cái "đấy" của quý tử.
Đang gửi…