lá cải

2sao 'Nóng mắt' với váy khoét hiểm của Sao

·

Nói một cách nôm na, động vật máu nóng (con người chẳng hạn) là động vật có thân nhiệt ổn định, ít biến đổi theo khí hậu bên ngoài. Ngược lại là động vật máu lạnh, tức là những loài có thân nhiệt thay đổi lên xuống liên tục, trời nóng nó nóng trời lạnh nó lạnh, ví như những loại giun dế thằn lằn cóc ké.

nhằm lúc 9:15 ngày 21/2/13, Vu rằng:

Bọn nó khoét váy chứ có khoét mắt mày đâu mà nóng

nhằm lúc 20:38 ngày 21/2/13, Cáo nhỏ rằng:

Ví như những loại giun dế thằn lằn cóc ké, bữa nay nó "nóng mắt", ngày mai nó "lạnh gáy", ngày mốt nó "sởn da gà", ngày kia nó "sốt xìch xịch", ngày nọ nó "toát mồ hôi",...
Đang gửi…