lá cải

Người Đưa Tin Vợ Đoàn Văn Vươn: 'Khi chồng chưa bị bắt, em cũng ngon lắm'

·

Diệu ác kế! Thật không có cách nào đánh lạc hướng dư luận về Đoàn Văn Vươn hay hơn là nói về vợ Đoàn Văn Vươn!

nhằm lúc 1:19 ngày 21/2/13, mitdac rằng:

...bởi 1 đàn văn vượn

nhằm lúc 9:09 ngày 21/2/13, Vu rằng:

Ngon cơm?
Đang gửi…