lá cải

Tiền Phong Hà Kiều Anh: 'Đến chết tôi vẫn là hoa hậu'

·

Không, theo Nam Cao thì khi chết cô sẽ thành cái mả. Và sẽ chẳng ai gọi là hoa hậu mả.

nhằm lúc 9:07 ngày 21/2/13, Vu rằng:

Chắc là dưới âm phủ Diêm Vương cũng cho tổ chức thi hoa hậu đó mà

nhằm lúc 15:41 ngày 21/2/13, Zuk rằng:

He he .. nếu vậy dưới đó sẽ có giải thì sinh có cái đầu trâu nhất, và có khuôn mặt ngựa nhất...

nhằm lúc 19:34 ngày 21/2/13, az rằng:

Chưa chết đã tỏ ra nguy hiểm.

nhằm lúc 1:22 ngày 22/2/13, Bungbia rằng:

Trường hợp này gọi là: "Đánh chết cái nết cũng không chừa"...
Đang gửi…