lá cải

VnExpress Người ăn xin trả lại nhẫn kim cương

·

"Chúng tôi xin về đội của ông" Việt Nam nói.

nhằm lúc 13:44 ngày 22/2/13, mitdac rằng:

Học người Việt thôi. Chúng ta vẫn hát "Trả nhẫn kim cương..." từ lâu rồi còn dì
Đang gửi…