lá cải

Vietnamnet Gái bán hoa... đầu năm vật vã vì đói

·

Đất nước đầy món tay quay thế mà đói à?

nhằm lúc 20:56 ngày 21/2/13, An An rằng:

Đêm nào cũng tiếp khách ra khách vào nườm nượp. Khốn thay, toàn là bọn phóng viên!

nhằm lúc 7:58 ngày 22/2/13, Vu rằng:

Bọn phóng viên làm gì có tiền mà trả cho gái, chơi xong doạ sẽ viết bài đăng báo, thế là chẳng những không mất tiền mà có khi còn được bo ngược lại

nhằm lúc 9:58 ngày 22/2/13, Zuk rằng:

Mấy anh phóng viên này cũng có nghề tay trái: cập nhật giá..
Đang gửi…