lá cải

Ngôi Sao Hương Giang Idol sexy trong cái lạnh 15 độ C

·

Chắc nhờ có nhiều gạch nên cũng ấm...

nhằm lúc 22:18 ngày 21/2/13, scapbi rằng:

Hanoi chứ có phải Paris đâu, gạch hồng sao sưởi ấm được cơ chứ.

nhằm lúc 22:24 ngày 21/2/13, ai rằng:

Bó Cải

nhằm lúc 0:08 ngày 22/2/13, az rằng:

chắc thấy cục trong suốt to quá tưởng là hàng giả.

nhằm lúc 3:15 ngày 22/2/13, noname rằng:

Cải nói thế nghĩa là đóng gạch làm ấm người à? :D
Đang gửi…