lá cải

Đất Việt Ngấn mỡ của Ngọc Trinh và những chai tăng lực

·

Bữa tối thịnh soạn quá!

nhằm lúc 7:54 ngày 22/2/13, Vu rằng:

Mấy ngày tết mà nghe mỡ với nước ngọt sao ngán quá đi thôi

nhằm lúc 15:55 ngày 22/2/13, capthoivu rằng:

ngày tết ngày tư sao không ăn hải sản cho nó khỏi ngán, ví dụ như ngao sò hến của Ngọc Trinh chẳng hạn he` hé hé
Đang gửi…