lá cải

Vietnamnet Đi khám tai mũi họng, 'chết đứng' vì phát hiện... lậu miệng

·

Đầu năm bói Kiều, quẻ ra rằng: Đương khi bất ý chẳng ngờ / Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn! / Tử sinh liều giữa trận tiền / Dạn dầy cho biết gan liền tướng quân! / Khí thiêng khi đã về thần / Nhơn nhơn còn đứng chôn chân giữa vòng! Tưởng được làm tướng như Từ Hải, sự ấy có ai ngờ...

nhằm lúc 21:39 ngày 21/2/13, capthoivu rằng:

cũng do mấy cái JAV mà ra... hazzzzzzm mất miẹ cái trinh miệng rùi. Sao không đi khám luôn cái anal, có thể cũng có con vi khuẩn hột cà phê trong đó...

nhằm lúc 13:43 ngày 22/2/13, mitdac rằng:

Em trong bài chỉ vì giữ trinh mà phải làm kèn sỹ nên mới ra nỗi. Khá khen cho bọn PV giỏi phóng

nhằm lúc 22:58 ngày 22/2/13, Hiếu rằng:

Bú cu thì giữ cái màng trinh làm gì, đấy đâu phải là giữ đức hạnh, giữ cái màng để nhỡ có lấy thằng khác thì đằng nào chả đã từng bú cu, làm đại cho sướng, sau này lấy thằng khác thì mất có 3 triệu đi vá có khác gì
Đang gửi…