lá cải

VnExpress Hiền Thục không tin vào hôn nhân

·

Cành cong sợ con chim.

nhằm lúc 9:25 ngày 25/2/13, capthoivu rằng:

chim gì? chim ai? chim Hiền Thục à?

nhằm lúc 10:58 ngày 25/2/13, Vu rằng:

Capthoivu: Hiền Thục là cành cong, nên sợ chim
Đang gửi…