lá cải

nhằm lúc 21:34 ngày 24/2/13, Lá Mơ rằng:

like mạnh :))

nhằm lúc 10:12 ngày 26/2/13, mơ chua rằng:

Đúng là đồ quá đát có khác, không thể sử dụng được thì vứt sọt rác cho xong.
Đang gửi…