lá cải

Dân Trí Kẻ cắp lên máy bay

·

Bậy nào! Chết cả nhà giờ!

nhằm lúc 23:05 ngày 25/2/13, scapbi rằng:

Su 30 MK2 - từ nhà kho lên bầu trời.

nhằm lúc 0:09 ngày 26/2/13, Kenny rằng:

Chú ý: Hình không phải mang tính chất minh họa.

nhằm lúc 9:33 ngày 26/2/13, capthoivu rằng:

há há đúng là "vịt nam đất nước anh hùng", ra ngõ gặp anh hùng bây giờ thành ra ngõ gặp trộm cắp

nhằm lúc 17:27 ngày 26/2/13, An An rằng:

Chuyện vặt, phái ngay bà già lên cùng!
Đang gửi…