lá cải

VnExpress Trai tráng cầu duyên nơi cửa Phật

·

Chúa hỏi Phật có bận không. Phật bảo: Năm nay thế là đỡ, mọi năm chúng sinh còn cầu cả con trai con gái. Chúa rằng năm nay chúng không cầu trai gái à. Phật rằng có chứ, nhưng cầu chỗ khác...

nhằm lúc 21:38 ngày 26/2/13, maomeo rằng:

Cầu duyên xong, mệt quá, chúng đi về nhà nghỉ hết cả rồi.
Đang gửi…