lá cải

Đất Việt Jennifer hạnh phúc bên nỗi sầu của Quang Dũng

·

Ngày xưa có chàng đánh cá tên là Trương Chi thầm yêu nàng Mị Nương. Chàng thổi sáo rất hay, nhưng xấu quá, nên bị Mị Nương lạnh nhạt. Chàng ôm nỗi sầu, chết đi. Nỗi sầu ấy biến thành một viên ngọc quý. Hết chuyện. Thế còn ngày nay có chàng ca sĩ tên là Quang Dũng. Chàng hát cũng hay, nhưng sao đó, li dị nàng Jennifer. Nỗi sầu của chàng biến thành một ông mặt nạc đóm dày đâu tên Hải. Và nàng Jennifer hạnh phúc bên ông Hải ấy. Hết chuyện.

Đang gửi…