lá cải

Đất Việt Kim Jong-un trao tặng súng, ống nhòm

·

Súng thì tôi hiểu, nhưng ống nhòm để làm gì? Đứng xa ba cây số bắn vẫn trúng mà?

nhằm lúc 14:14 ngày 26/2/13, Vu rằng:

Chú Ủn tặng súng cho vợ trong phòng ngủ, và tặng ống nhòm cho các hộ dân xung quanh trong bán kính 1km để mọi người có thể nhìn thấy một cách rõ nhất
Đang gửi…