lá cải

Đất Việt Lợn rừng bắp đùi như bánh xe tải, khỉ đột nặng 400kg

·

Cơ khổ, hôm qua đi cắt kính ở đâu đấy?

nhằm lúc 0:02 ngày 26/2/13, Kenny rằng:

Nhằm nhò gì,ở đất Việt còn có con khỉ đột ngu như con lợn rừng mới ghê.

nhằm lúc 0:08 ngày 26/2/13, mitdac rằng:

Dân gian nói rồi: Nhà văn nói láo, nhà báo nói p...

nhằm lúc 8:33 ngày 26/2/13, Sg rằng:

Mà lợn rừng bắp đùi là con gì?

nhằm lúc 8:35 ngày 26/2/13, Sg rằng:

Chết cha, đeo nhằm cái kính hiển vi ...

nhằm lúc 10:25 ngày 26/2/13, mơ chua rằng:

@ Sg: là con như bánh xe tải đó mà.

nhằm lúc 14:41 ngày 26/2/13, M. A rằng:

Con cá trích có 1,7m,hết mùa bánh trung thu lâu rồi mà mấy cha còn khuyến mại tới 17m
Đang gửi…