lá cải

nhằm lúc 6:48 ngày 26/2/13, thudinh rằng:

Chúng đã tấn công đến nồi cơm của ta rồi, vậy còn chờ gì nữa?!

nhằm lúc 21:35 ngày 26/2/13, maomeo rằng:

Thật nguy hiểm. Hãy cấm ngay chúng trồng lúa biến đổi gene. Bắt chúng ở luôn đó, cấm cho về tổ quốc nữa.
Đang gửi…