lá cải

Đất Việt Người thanh niên cắn CSGT

·

Có thế chứ! Đưa tin chó cắn người mãi, đọc phát chán!

nhằm lúc 9:20 ngày 27/2/13, Dưa Cải rằng:

Vì vậy, Đất Việt đi đăng tin người cắn chó.
Đang gửi…