lá cải

Đất Việt Bị bồ đá, chồng quay về xin tôi tha thứ

·

"Loại đàn ông ấy thì hẩy đi cho nhẹ cái cửa mình bạn ạ." - bạn đọc báo Đất Việt.

Đang gửi…