lá cải

Dân Trí Biển Đông: Chỉ một lỗi ngu xuẩn có thể châm ngòi chiến tranh

·

Các bạn đừng lo, chắc chắn chúng ta sẽ không gây ra lỗi ngu xuẩn nào. Nên khi chiến tranh xảy ra, chúng ta sẽ ôm quần chạy với một lương tâm trong sáng.

nhằm lúc 23:22 ngày 26/2/13, capthoivu rằng:

chắc lỗi ngu xuẩn là đi bỉu tìn với viết bờ bốc bờ leo phải hôn???

nhằm lúc 7:59 ngày 27/2/13, Vu rằng:

Các bạn chú ý đừng để sơ suất xảy ra một lỗi nhỏ nào nhé, nó muốn mua cây gì thì cứ lùng về bán cho nó, nó muốn thuê đất thì cho nó thuê, trồng cái gì cũng được, nó muốn lấy vợ thì ra đứng xếp hàng cho nó lựa, nó bán cái gì qua thì mua ủng hộ cho nó, để thể hiện lòng nhiệt tình...

nhằm lúc 8:54 ngày 27/2/13, mitdac rằng:

Đừng tin! Cả mớ điều ngu xuẩn xảy ra rồi, có sao đâu
Đang gửi…