lá cải

Dân Trí An “tây”: Không phải gái hư cũng chẳng phải gái ngoan

·
Nói gì thiếu logic vậy Tây. Muốn làm gái ở Việt Nam thì cũng phải nói tiếng Việt cho đàng hoàng chứ Tây.

nhằm lúc 22:13 ngày 26/2/13, az rằng:

vậy là con lừa, con bò hoặc cũng có thể là cmnr.

nhằm lúc 7:41 ngày 27/2/13, Vu rằng:

Muốn làm gái là phải hư, còn nếu không thì phải ngoan, lửng lửng lơ lơ vậy không làm gái được đâu
Đang gửi…