lá cải

Dân Việt Đào móng nhà, thấy luôn hũ tiền cổ

·

Đào phát thấy luôn! Đúng là thánh đào!

nhằm lúc 23:20 ngày 26/2/13, capthoivu rằng:

bọn tin tin trên mạng giờ trốn đi bộ đội chuyển qua làm nhà páo nhìu quá
Đang gửi…