lá cải

Dân Việt Cô dâu rơi khỏi khách sạn, qua đời đúng kỳ trăng mật

·

Làm cô dâu đúng kì trăng mật, thiệt trùng hợp, hơn xa mấy đứa lên một tuổi đúng dịp sinh nhật.

nhằm lúc 7:46 ngày 27/2/13, Vu rằng:

Đang trăng mật thì dập mật, chết luôn
Đang gửi…