lá cải

Kiến Thức Vụ ông Dương Chí Dũng: Lụy một chữ tình

·

"Ghe nước Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra... ơ... chào?"

nhằm lúc 23:19 ngày 26/2/13, capthoivu rằng:

Đọc cái tựa đề tưởng có chim bướm sếch xiếc gì té ra hông có

nhằm lúc 3:28 ngày 27/2/13, Kenny rằng:

Tình anh bán sắt.

nhằm lúc 8:11 ngày 27/2/13, Chu Công Cẩn rằng:

@Kenny: Lá Cải ghi là "Ghe nước Cà Mau" vậy là tình anh bán nước chứ không phải bán sắt đâu.

nhằm lúc 8:58 ngày 27/2/13, mitdac rằng:

Tuy nhiên, với những vụ án kiểu này, cơ quan tố tụng sẽ cân nhắc sao cho thấu lý, đạt tình” - Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn nói.

nhằm lúc 9:57 ngày 27/2/13, Kenny rằng:

@CCC : Mình nhớ mấy chiếc tàu của ảnh là tàu sắt mà.

nhằm lúc 13:19 ngày 28/2/13, la cai nho rằng:

thâm là thâm ở "Cà Mau"
Đang gửi…