lá cải

VnExpress Bước nhảy Hoàn vũ 2013 toàn mỹ nam, mỹ nữ

·

Tuyệt. Giờ các bác chỉ cho em cách phân biệt nữa là hoàn toàn.

nhằm lúc 22:34 ngày 27/2/13, bekinh rằng:

Dễ thôi. Ai chúi người ra đằng trước thì là nữ (do bưởi nặng). Ai bị kéo xuống là nam ( do khoai to).

nhằm lúc 7:44 ngày 28/2/13, Vu rằng:

Còn nữa, ai mà vừa chúi, vừa kéo trì đích thị là pê đê, vừa có khoai vừa có bưởi

nhằm lúc 15:10 ngày 28/2/13, bungbia rằng:

Bước nhảy toàn vú...
Đang gửi…