lá cải

VnExpress Báo động nạn tự tử ở Trung Quốc

·

Sao? Giờ nó lại cướp cả nghĩa địa của mình nữa ư?

nhằm lúc 23:00 ngày 27/2/13, An An rằng:

Thêm vài cái như Gò Đống Đa thì cũng chả sao cả!

nhằm lúc 7:42 ngày 28/2/13, Vu rằng:

Báo động để làm gì, nó ngu nó chết kệ nó, thật là rảnh quá đi

nhằm lúc 11:34 ngày 28/2/13, scapbi rằng:

@An An: hay!

nhằm lúc 14:45 ngày 28/2/13, az rằng:

trước đây có nghề hốt cốt mướn, nay lại có nghề hứt cốt mướn.
Đang gửi…