lá cải

Soha Nam sinh khóc lóc vì nhớ người yêu bị cư dân mạng ném đá

·

Đố ném trúng! Cái này ông bạn tôi gọi là chim dẻo.

nhằm lúc 6:39 ngày 1/3/13, capthoivu rằng:

cũng chưa = mấy đứa "fan" khóc mấy đứa Hàn Cuốc
Đang gửi…