lá cải

Đất Việt Elly Trần: Showbiz Việt làm tha hóa con người

·
Thế thì có gì mà Elly phải lo?

nhằm lúc 23:36 ngày 28/2/13, An An rằng:

Sao em nói câu khôn quá vậy Elly?

nhằm lúc 7:47 ngày 1/3/13, Vu rằng:

Cái cô Elly này mới là người bị tha hoá đầu tiên và nhiều nhất

nhằm lúc 10:49 ngày 1/3/13, maomeo rằng:

Đã bảo là Elly không sao mà. Elly đâu có ở nhóm "con người".

nhằm lúc 20:26 ngày 1/3/13, ta là gió rằng:

so bitch!
Đang gửi…