lá cải

Dân Trí Đạo diễn lừng danh Steven Spielberg ví phim “Hàm cá mập” với Việt Nam

·

Nhưng chúng tôi là rồng, chứ không phải cá mập. Và cái cảnh ông thấy không phải phim đâu.

Đang gửi…