lá cải

Dân Trí “Nếu dư luận lên tiếng sớm, dự án bôxít có thể đã khác!”

·

Làm tôi nhớ chuyện anh kia đi gặp bác sĩ, than vãn "Không biết sao dạo này tôi đánh rắm nhiều quá, mà lạ là không có tiếng cũng không có mùi gì cả!" Bác sĩ kê một toa, anh về uống hết xong lên than "Bác sĩ cho tôi thuốc gì kì quá, uống vào đánh rắm thối inh!" Bác sĩ bảo "Vậy là mũi anh khỏi rồi đấy, bữa nay tôi sẽ kê cho toa chữa tai."

nhằm lúc 0:22 ngày 1/3/13, bird rằng:

Tôi nhớ mấy lần họp quốc hội trước cũng có đại biểu nói, rồi trên mạng ng ta cũng nói đầy ra đấy thôi, vậy là tai các vị này ko để nghe. Đái dầm đổ tại c...

nhằm lúc 6:37 ngày 1/3/13, capthoivu rằng:

quái lạ, mấy "dư luận viên" đó còn ngồi tù chưa ra mà???

nhằm lúc 20:24 ngày 1/3/13, ta là gió rằng:

đù. vừa điếc tai vừa điếc mũi..
Đang gửi…