lá cải

Kiến Thức Dương vật cá sấu luôn sẵn sàng “chiến đấu”

·

Tin buồn là chồng bạn không phải cá sấu. Tin vui là sở thú mở cửa suốt từ thứ hai đến Chủ nhật.

nhằm lúc 7:46 ngày 1/3/13, Vu rằng:

Tin vui hơn nữa: Hồ cá trong sở thú có rất nhiều cá sấu. Và tin cuối này buồn nhất nè: Tất cả cá sấu trong hồ đều đã quá già

nhằm lúc 10:59 ngày 1/3/13, Zuk rằng:

Không có người phụ nữ xấu, chỉ sợ không có đủ cá sấu cho phụ nữ thôi....
Đang gửi…